MücriM


Tut Elimden Tut Ki Edemem Sensiz Rabbim..
 
AnasayfaSSSAramaKayıt OlGiriş yap
“İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez.'' (Müslim, Fedâil, 66; Tirmizî, Birr, 16)
“Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir'' (Tirmizî, İlm, 14)
Allah sizin ne dış görünüşünüze ne de mallarınıza bakar. Ama o sizin kalplerinize ve işlerinize bakar.(Müslim, Birr, 33; ‹bn Mâce, Zühd, 9;Ahmed b. Hanbel, 2/285, 539.)
Bir müslümanın diktiği ağaçtan veya ektiği ekinden insan, hayvan ve kuşların yedikleri şeyler, o müslüman için birer sadakadır.(Buhârî, Edeb, 27; Müslim, Müsâkât, 7, 10)

Paylaş | 
 

 Hakîm İsminin Penceresinden Ev İdaresi

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
MücriM
Admin
avatar

Mesaj Sayısı : 1746
Site Aktifliği : 5282
Kayıt tarihi : 24/09/08

MesajKonu: Hakîm İsminin Penceresinden Ev İdaresi   Çarş. Eyl. 30, 2009 8:02 pm

Yasemin GÜLEÇYÜZ
Hakîm isminin penceresinden ev idaresi

Ev idaresi, ev ekonomisi konular? uzun y?llard?r üniversitelerde özel bölümlerde talebeler yeti?tirmekte, bilimsel veriler ?????nda incelenmekte.
Böyleyken, evin gelir ve giderini dengede tutabilecek bir mâlî politikay? uygulayabilmek günümüzde kad?n için de, erkek için de hayli zor. Atalar?m?z, “Aya??n? yorgan?na göre uzat!” demi?, ama tüketim ça??n?n insan? aya??n?n da, yorgan?n?n da ölçüsünü dü?ünecek halde de?il. Evin idaresi anneden babadan ö?renildi?i gibi bile de?il, art?k ço?unlukla TV, modan?n son geli?meleri ?????nda yap?lmakta.
Sabah?n karanl???ndan ak?am karanl???na sonu gelmez ihtiyaçlar pe?inde ko?turup duran, tüketim ve bencillik k?skac?nda k?vranan ça??m?z insan?, “Ben tok olay?m, ba?kas? açl?ktan ölsün bana ne?” dü?üncesiyle her geçen gün insanl???ndan da uzakla?makta, aç gözlülü?ünün tutsa?? haline gelmekte.
Dolay?s?yla hakikati gören insanlar?n “?lâhî ikaz” olarak de?erlendirdi?i ekonomik krizin ya?and??? ?u günler tam da “kanaat, iktisat, ?ükür, bereket” kavramlar?n?n tefekkür edilip, ya?ant?ya aktar?laca?? önemli günler.
Ya?ad???m?z âlemde her ?ey bir hikmet üzerine hareket eder. Hedefi, maksad? bellidir. Bunu tefekkürle fark eden insan?n da ya?ad??? âlemle ahenk içinde hareket etmesi gerekir. Hiçbir ?eyin israf edilmedi?i, zerrelerin bile plan ve program üzerine nizamla hareket etti?i sisteme insan da uyum sa?lamal?, iktisat, kanaat, ?ükür vazifelerini yerine getirerek “Hakîm” ism-i ?lâhisine âyinedarl?k yapmal?d?r.

Elmal? kurabiye yapabilmek için…
Bir elman?n çekirde?inde bile bunu görebilmek mümkündür.
Elmay? yapan Usta Sanatkâr, elman?n geçmi?ten getirdi?i ve gelece?e ta??yaca?? bütün bilgileri çekirdek program?nda yerle?tirmi?tir. Hangi cins oldu?u, kokusu, tad?, rengi…
Gezegenler, mevsimler dönüp de ortam planlanan konuma geldi?inde, elman?n çiçe?inin yap?m?n?n ard?ndan meyvesinin yap?m?na ba?lan?r. Usta San'atkâr incecik bir iple san'atl? elmay? uzun çubuklara tak?p güne? ?????nda pi?irir. A?ac?n kökleriyle topra??n derinliklerinden ta??d??? besinleri gövdesi ve dallar?yla elmaya ilâve eder.
“Elman?n çekirde?ini de, Kâinat? da yapan ayn? Usta San'atkârd?r” diyen ki?inin elmaya bak??? elbette San'atkâr? hesab?na olacak; “zikir, fikir, ?ükür” fiyatlar? ile elman?n bedelini ödeyecektir. Besmele ile San'atkâr? zikir, san'at? ile nimeti tefekkür, ?ükür ile Nimeti Veren Zata te?ekkür ederek kâinat?n en ?erefli varl??? oldu?unu gösterecektir.
?nsana dü?en tembellik, lâkaytl?k, israf tuzaklar?na dü?meksizin tabiattaki “âdetullah” denilen kurallar? nazara alarak elma a?ac?n?n bak?m?n? yapmak, gübrelemek, ilâçlar?n? vermektir.
Sözgelimi çiftçi çiftçili?ini bilimsel kurallara uygun yerine getirmelidir.
Ev han?m? iktisata dikkat ederek al?? veri?ini yapmal?, malzemelerini israf etmeden kullan?p, dengeli bir ev ve mutfak düzeni olu?turmal?d?r.
Evet, bir han?m?n mutfa?a girip elmal? kurabiye yapabilmesi için güne?, gezegenler, bütün varl?k âlemi yard?mla?mal?d?r. Elmal? kurabiyenin malzemelerinin bir araya gelebilmesi ve haz?rlanabilmesi için, asl?nda kâinat?n bütün zerrelerinin Usta San'atkâr?n “Kün!” emriyle seferberli?i gerekir! (Not: Hakîm ismi e?yan?n yarat?l???nda a?amalar?, basamaklar? gerektirirken; Hay ve Kayyum isimleri gere?ince asl?nda her an yarat?l?? söz konusudur.)
Asl?nda bu tablo bir mü’minin varl?k âlemine bak?? aç?s?n? da özetler. Hayata bu ?ekilde bakan bir insan?n, evini idare ederken nimeti hürmetsizlikle israf etmesi, be?enmemesi, bencillik içinde payla?mamas?, ihtiyac? olanlara vermemesi, evinde gelir ve gider dengesini gözeten bir plan yapmamas? mümkün müdür?
Evet, “Yuvay? di?i ku? yapar” derler ya, dinimizin getirdi?i ölçülere göre evin iç i?lerinin idaresinden sorumlu olan biz han?mlara büyük i? dü?üyor. ?sraf etmeden, nimeti gönderen Zât? unutmadan, iktisat, kanaat ve ?ükür duygular? içinde Rabbimizin ikram ve ihsanlar?n?n ne derece bilincindeyiz? Elimizdekini payla?ma, yard?ma ihtiyac? olanlara ula?t?rma noktas?nda neler yap?yoruz?
Evin idaresini dengelemeye çal???rken, varl?k âlemini hikmetle çeviren Zat? tefekküre ne kadar zaman ay?r?yoruz? Huzurun anahtar? bu sorularda gizli de?il mi sizce de?


_________________
Vuslatın Bu Garip kıtmir'in En Büyük Hayali
Seni Bilmeyenler Ölüdür Ya RasullAllah
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
http://mucrim.eniyiforum.org
aSuDe
Admin
avatar

Rep Puanı : uğurböcüğü
Mesaj Sayısı : 2142
Site Aktifliği : 6286
Kayıt tarihi : 24/09/08
Yaş : 33

MesajKonu: Geri: Hakîm İsminin Penceresinden Ev İdaresi   Perş. Ekim 01, 2009 8:12 am

Dolayısıyla hakikati gören insanların “İlâhî ikaz” olarak değerlendirdiği ekonomik krizin yaşandığı şu günler tam da “kanaat, iktisat, şükür, bereket” kavramlarının tefekkür edilip, yaşantıya aktarılacağı önemli günler.
Yaşadığımız âlemde her şey bir hikmet üzerine hareket eder. Hedefi, maksadı bellidir. Bunu tefekkürle fark eden insanın da yaşadığı âlemle ahenk içinde hareket etmesi gerekir. Hiçbir şeyin israf edilmediği, zerrelerin bile plan ve program üzerine nizamla hareket ettiği sisteme insan da uyum sağlamalı, iktisat, kanaat, şükür vazifelerini yerine getirerek “Hakîm” ism-i İlâhisine âyinedarlık yapmalıdır.
Çok doğru.. A.r.o

_________________
"ilahi ente maksudi


ve rıdake matlubi"

Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi'l-hayr
Rabbim! kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
 
Hakîm İsminin Penceresinden Ev İdaresi
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
MücriM :: Mânâ :: İslamda Kadın ve Aile Hayatı-
Buraya geçin: